Burn-out voorkomen bij werkende ouders

Geplaatst op 27 maart 2024 in In de media

5 tips voor HR-professionals en leidinggevenden

De cijfers liegen er niet om: meer dan een derde van de werkende ouders ervaart de druk op het ouderschap als te hoog. En maar liefst 76% van de werkende moeders vindt de combinatie werk en gezin moeilijk tot onmogelijk. Dit leidt tot minder focus, minder werkplezier, een lagere arbeidsproductiviteit, verhoogde stress en een verhoogde kans op (langdurige) uitval. Hoe kan je als werkgever een burn-out voorkomen bij werkende ouders? In dit artikel leg ik je uit hoe je dat aanpakt.

Steeds meer werknemers hebben moeite met het vinden van een gezonde balans tussen werk en privé. Maar liefst één op de vijf werknemers ervaart burn-out klachten. Werkende ouders vormen daarin een extra kwetsbare doelgroep. Slaapgebrek, de toegenomen verantwoordelijkheden, op den duur kan het z’n tol eisen. Aan jou, als HR-professional of leidinggevende de belangrijke taak om overbelasting bij deze groep tijdig te signaleren, zodat uitval of personeelsverloop kunnen worden voorkomen. 

Waarom is het zo belangrijk om je medewerkers hierbij te helpen?

Druk op het managen van zorg- en huishoudelijke taken is toegenomen

Onze maatschappij is veranderd. We leven individualistischer waardoor informele hulp en steun flink is afgenomen. Tegelijkertijd bestaat het overgrote deel van de gezinnen tegenwoordig uit tweeverdieners, waardoor de druk op het managen van zorg- en huishoudelijke taken fors is toegenomen. Iets wat meer druk legt op de individuele ouder. 

Hoe je je op je werk voelt heeft invloed op hoe je je thuis voelt (en vice versa)

Hoe je je voelt op je werk, is direct van invloed op de thuissituatie. Dit blijkt zowel uit onderzoek als uit de praktijk. Maar andersom geldt het ook. Als er thuis uitdagingen zijn zoals een (langdurig) ziek kind, slapeloze nachten of moeite hebben met het combineren van werk en gezin, dan heeft dat ook direct impact op de arbeidsproductiviteit, het werkplezier en risico op uitval. 

Burn-out voorkomen

 Krapte op de arbeidsmarkt

Daarnaast ervaren we momenteel krapte op de arbeidsmarkt. Gevolg hiervan is dat werknemers steeds meer waarde hechten aan aspecten buiten het salaris om. Vooral werkende ouders zijn kritischer als het gaat om het totale pakket aan voordelen dat een werkgever biedt. Een voorbeeld daarvan is aandacht voor het (mentale) welzijn en de mogelijkheden die een werkgever biedt om een goede werk-privé balans te realiseren.  

Waarom schakelen veel werkende ouders (te) laat hulp in?

De exacte burn-out cijfers zijn niet eenduidig en dat heeft een reden. Dit komt onder andere doordat veel werkende ouders (en dan met name werkende moeders) terughoudend zijn om toe te geven dat ze te veel op hun bord hebben. Ze houden dit vaak voor zich, uit angst dat dit hun carrière kan schaden of omdat ze vrezen dat hun collega’s of leidinggevenden hen als zwak zullen zien. Ook hebben ze vaak het gevoel dat ze ‘de enige zijn’ die hiermee worstelen. Er heerst dus nogal een taboe op het bespreekbaar maken van dit thema. En als gevolg hiervan bevinden deze vrouwen zich vaak al in een vergevorderd stadium van overbelasting voordat ze erkennen dat ze hulp nodig hebben. 

Ik zie dit fenomeen ook regelmatig terug in mijn praktijk. Tijdens peilingen onder HR of leidinggevenden zijn de geschatte percentages van overbelasting of het ervaren van uitdagingen in de thuissituatie vele malen lager dan de daadwerkelijke percentages die werknemers aangeven. 

Aangezien overbelasting in veel situaties dus vaak lange tijd onopgemerkt blijft (met langdurige uitval en hoge kosten tot gevolg), is een preventieve aanpak cruciaal om deze thema’s in een vroeg stadium bespreekbaar te maken.

Burn-out voorkomen

Wat is er nodig om een burn-out vaker te voorkomen bij werkende ouders?

Op basis van onderzoek en ervaringen in de praktijk deel ik 3 concrete actiepunten die je direct binnen je bedrijf kan implementeren. 

  1. Bied flexibiliteit

Het bieden van flexibiliteit aan werkende ouders is cruciaal vanwege alle uitdagingen die gepaard gaan met het ouderschap. Tijdens het eerste jaar van een kind ervaren ouders vaak een enorme hoeveelheid veranderingen en verantwoordelijkheden. Ook slaapgebrek, de zorg voor de baby en het (her)vinden van een nieuwe werk-gezin balans spelen een grote rol.

Flexibiliteit vanuit de werkgever is hierin dan ook heel belangrijk; niet alleen tijdens het eerste jaar, maar ook in de jaren daarna. Denk daarbij aan de mogelijkheid om zelf de werktijden te bepalen / in te delen of de flexibiliteit om vaker thuis te werken. Dit heeft aantoonbaar positieve effecten op werkende ouders. Het vermindert niet alleen het stressniveau, het bevordert ook een verhoogde loyaliteit jegens het bedrijf, verbeterde prestaties en een diepere betrokkenheid bij het werk. Daarnaast is bekend dat juist de groep werkende ouders bij het beoordelen van een baan expliciet kijkt naar de mate van flexibiliteit die wordt geboden. 

Burn-out voorkomen

2. Open en proactieve communicatie 

In de praktijk worden de meeste gesprekken pas gevoerd wanneer er al lange tijd sprake is van overbelasting. En dat is zonde. Op zo’n moment wordt er tijdens zo’n gesprek vaak besloten om voor een bepaalde tijd de werkuren te reduceren en / of er wordt hulp aangeboden. De mentale gezondheid is dan echter al in het geding en er worden (forse) kosten gemaakt om het personeel te behouden, dan wel weer aan het werk te krijgen.

Een meer open en proactief communicatief beleid draagt eraan bij dat werknemers zich gehoord en gerespecteerd voelen als ze weten dat ze vrijuit kunnen praten over hun behoeften en uitdagingen. Daarbij is het van belang dat leidinggevenden en HR professionals kennis hebben van de specifieke uitdagingen waar deze doelgroep mee worstelt. In mijn training: “Oudervriendelijk werkgeverschap: de 5 stappen om uitval te voorkomen en talent te behouden!” bespreek ik de 5 meest voorkomende valkuilen tijdens gesprekken met je werknemer en deel ik bewezen effectieve tips die zorgen voor meer verbinding. Het resultaat is dat uitdagingen in een vroeg stadium worden gesignaleerd, waardoor uitval, verloop en langdurige kosten worden voorkomen.

Burn-out voorkomen

3. Hanteer een inclusief beleid

In hoeverre is jouw bedrijf parent-proof? Een interessante vraag om eens op je in te laten werken. Met name wanneer de groep “werkende ouders” goed is vertegenwoordigd in jullie bedrijf valt hier veel winst te behalen. Een inclusief beleid houdt rekening met de uitdagingen van werkende ouders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

  • Vergadertijden afstemmen op schooltijden

    Scholen beginnen doorgaans om 8.30 uur. Een vergadering die om 8.30 uur start is dus voor veel ouders niet haalbaar. Simpele veranderingen zoals deze, kunnen een groot effect hebben op zowel de werknemer (minder stress, meer betrokken bij het team), team (toename van het teamgevoel, efficiëntie) als het bedrijf (minder verloop).
  • Specifieke workshops of mentorship programma’s aanbieden

    Een ander voorbeeld is het aanbieden van specifieke workshops of mentorship programma’s. Een generiek aanbod zoals ‘time management’ of ‘grenzen stellen’ sluit vaak niet aan bij werkende ouders die veel meer taken in minder tijd moeten uitvoeren. Een specifiek aanbod gericht op deze doelgroep die andere uitdagingen ervaren, ondersteunt hen bij het (her)vinden van een gezonde balans tussen werk en privéleven, waardoor ze persoonlijke en professionele doelen kunnen nastreven zonder in te leveren op hun mentale gezondheid of carrière.

Ben je benieuwd welke winst er binnen jouw werkplek valt te behalen? Plan een vrijblijvende call in om te kijken hoe ik jullie hierbij kan ondersteunen. 

Burn-out voorkomen

Wat levert het mijn bedrijf op als ik investeer in burn-out preventie?

Het implementeren van een preventief beleid is van essentieel belang om problemen tijdig te signaleren en de benodigde ondersteuning te bieden voordat een werknemer volledig uitvalt. Onderzoek toont aan dat een burn-out een bedrijf gemiddeld tussen de 60.000 en 70.000 euro per werknemer kost. Dit voor zijn is dan ook vele malen goedkoper. Maar buiten het financiële plaatje levert een preventief beleid je vooral een gezondere werknemer op, wat zorgt voor een verhoogde productiviteit, arbeidsplezier en tevredenheid. Tot slot biedt het je ook een unieke kans om je als werkgever te onderscheiden van andere partijen.

Wat kan ik hierin betekenen voor jullie?

Kennis zorgt ervoor dat je geïnformeerd bent, maar verandering (transformatie) ontstaat door daadwerkelijk aan de slag te gaan binnen jouw werkplek. Met mijn 14+ jaar ervaring als orthopedagoog en het trainen van medewerkers bij grote bedrijven zoals Bol.com, Rabobank en Achmea, bied ik bewezen effectieve methoden en praktische ervaring om daadwerkelijke verandering mogelijk te maken. Mijn aanbod richt zich zowel op werknemers als op leidinggevenden en HR-professionals. Ik bespreek samen met jou de uitdagingen binnen jouw bedrijf en kijk vervolgens welk aanbod hier het beste op aansluit: maatwerk dus. Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in om de mogelijkheden te bespreken en zet zo de eerste stap naar mentaal gezonde werknemers!

Boek hier jouw call

Loes Waanders keynotspreker voor bedrijven en organisaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⬇️ Deel dit bericht op je socials ⬇️

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp

Dit vind je misschien ook interessant...