Privacy Policy – Loes Waanders

Loes Waanders doet er alles aan om zorg te dragen voor de privacy van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy kunt u lezen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt als u www.loeswaanders.com bezoekt of een transactie of overeenkomst Loes Waanders afsluit.

Dit privacy- en cookiestatement is uitsluitend van toepassing op de producten van LoesWaanders.com. Wees je er dus van bewust dat LoesWaanders.com niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Deze Privacy Policy is opgesteld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier vindt u alle rechten die u als consument hebt.
 • Loes Waanders verzamelt uitsluitend persoonsgegevens om het gebruiksgemak van www.loeswaanders.com te optimaliseren, om transacties en overeenkomsten uit te voeren en om in te spelen op persoonlijke wensen en behoeften.
 • Persoonsgegevens gegevens zijn alleen beschikbaar voor Loes Waanders en haar eventuele medewerkers. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit contractuele verplichtingen die Loes Waanders tegenover je heeft, worden zonder jouw expliciete toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. Zie punt 7.

Persoonsgegevens

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die LoesWaanders.com kan verwerken, afhankelijk van de situatie:

1. Voor-en achternaam;
2. Adresgegevens;
3. Telefoonnummer;
4. Geslacht;
5. E-mailadres;
6. Reden van aanmelding;
7. Bankrekeningnummer;

9. Locatiegegevens;
10. Gegevens over activiteiten op de website;
11. Gegevens over jouw surfgedrag;
12. Internetbrowser en apparaat type;
13.  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (b.v. telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Loes Waanders verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers of andere betrokkenen.

Opslag van gegevens

 • Door uw naam en e-mailadres in te vullen op de contactpagina’s van www.loeswaanders.com geeft u toestemming dat Loes Waanders uw gegevens voor maandelijkse updates mag gebruiken. Loes Waanders gebruikt MailChimp om haar updates te personaliseren en te versturen. De door u verstrekte gegevens worden verwerkt door MailChimp in overeenstemming met hun Privacy Policy en Voorwaarden. Nog naar doorlinken?
 • Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Loes Waanders gebruik van diensten en plug-ins van derden. Deze partijen voldoen aan de richtlijnen van de AVG.
 • De videogeprekken en de uitwisseling van (persoonlijke) documenten en bestanden vindt plaats in een externe app. Loes Waanders gebruikt hiervoor Karify. Karify is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. Alleen de gebruiker en Loes Waanders hebben toegang tot de persoonlijke omgeving van de cliënt op Karify. De door u verstrekte gegevens worden door Karify verwerkt in overeenstemming met hun Privacy Policy en Voorwaarden.

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk?

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet Loes Waanders doelen hebben bepaald.
Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van producten en/of diensten van Loes Waanders en/of je deze zelf hebt verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de AVG zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel moet er sprake zijn van een grondslag om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

Doel

Grondslag

1

Voor het afhandelen van een betaling;

Op basis van een overeenkomst

2

Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame en het gericht adverteren

Op basis van toestemming

3

Om contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

4

Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5

Om producten of diensten te leveren

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

6

Verwerken van persoonsgegevens als die wettelijk verplicht zijn (b.v. aan de boekhouder i.v.m. de belastingaangifte)

Op basis van een wettelijke plicht;

7

Voor het verwerken van persoonlijke reacties op de website of op een van de social media kanalen

Gerechtvaardigd belang

8

Voor het gericht toepassen van sponsored campagnes

Op basis van toestemming (facebook)

9

Het plaatsen van een aanbeveling op de website

Op basis van toestemming.

Hoelang de gegevens bewaard worden

Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaart om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Van de genoemde persoonsgegevens onder punt 2, wordt hieronder aangegeven hoelang ze bewaard worden.

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Voor-, achternaam, adresgegevens

7 jaar (belastingwetgeving)

Telefoonnummer, geslacht, bankrekeningnummer & overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Zolang je als actieve klant staat ingeschreven, tot 5 jaar na afronding van de laatste sessie

Mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van onze nieuwsbrief

Aanbeveling

Zolang jij de toestemming niet hebt ingetrokken

Locatiegegevens, gegevens voor activiteiten op de website, surfgedrag

180 dagen

Gegevens delen met derden/anderen

Loes Waanders verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant, omdat deze hiervoor toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met de volgende derden deelt Loes Waanders (persoons)gegevens:

Welke gegevens

Derde partij

Doel

Facturen

Accountant

Belastingaangifte

Persoonlijke en bedrijfsgegevens

Facturatiesysteem

Facturen en offertes opmaken

Versleutelde gegevens

Email- en websiteprovider (hostingpartij)

Website en emails

Gegevensoverdraagbaarheid

Iedere klant heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Daarnaast heeft de klant het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De klant kan een verzoek indienen om de persoonsgegevens naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van onze diensten en producten gebruik wil maken, maar naar een andere coach overstapt. Loes Waanders maakt gebruik van een externe app. In principe vindt daar alle inhoudelijke overdracht plaats. De klant heeft dus zelf toegang tot deze gegevens.

Cookies

Informatie over uw websitegebruik wordt verzameld door cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen in uw browser uitschakelen.

Google Analytics

Door het plaatsen van cookies analyseert Google Analytics informatie waardoor Loes Waanders het gebruiksgemak op www.loeswaanders.com kan verhogen. Deze dienst wordt gebruikt voor het verkrijgen van rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Loes Waanders heeft hier geen invloed op. LoesWaanders.com heeft Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google- diensten, maar alleen nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via de website. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale Media

 • Om het delen van informatie op www.loeswaanders.com zo gemakkelijk mogelijk te maken heeft Loes Waanders sociale media buttons van Instagram, Facebook en LinkedIn geplaatst. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Instagram, Facebook en LinkedIn om te zien wat er gebeurt met uw gegevens.
 • De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Disclaimer

Loes Waanders behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy op elk moment aan te kunnen passen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen. Wanneer je van www.loeswaanders.com gebruikt maakt stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk geaccepteerd te worden voordat ze geldig zijn.

Contact & Vragen

Loes Waanders (www.loeswaanders.com) wordt vertegenwoordigd door Loes Hogervorst-Waanders. U kunt contact met haar opnemen door een e-mail te sturen naar info@loeswaanders.com.

Versie: Privacy Policy 1 oktober 2019.